Herb Rady Miasta Milanówka

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2020 r. (środa), godz. 17:00 w budynku „C” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Spacerowej 4.

Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa, przy pomocy przyłbicy, maski, maseczki lub części odzieży.

Porządek obrad Komisji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2020-2029;
  2. zmian budżetu miast na 2020 rok;
  3. emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
  4. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Brwinów dotyczącego przebudowy i zarządzania ul. Owczarską w Milanówku i ul. Mieszka I w Owczarni;
  5. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 81/1 z obr. 06-08, położonej przy ul. Warszawskiej w Milanówku;
  6. wyrażenia zgody na: zbycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 7 obr. 06-20 położoną w Milanówku przy ul. Wysokiej 12, odstąpienie od zbycia nieruchomości w drodze przetargu oraz udzielenia bonifikaty od ceny zbywanej nieruchomości;
  7. wyrażenia zgody na: zbycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 5 obr. 06-20 położoną w Milanówku przy ul. Wysokiej 16, odstąpienie od zbycia nieruchomości w drodze przetargu oraz udzielenia bonifikaty od ceny zbywanej nieruchomości;
  8. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną –ul. Jerzyków w Milanówku.
 3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji
Jolanta Nowakowska

Udostępnij na: