Herb Miasta MilanówkaPrzewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbędzie się w dniu 21 lutego 2020 r. (piątek) o godz. 13:00, w budynku „B” Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad;
  2. Przedstawienie „Ekspertyzy Technicznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku”;
  3. Dyskusja na temat dalszych działań związanych z modernizacją ww. budynku.

Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Jakub Piotrowski

Udostępnij na: