27 września uczciliśmy pamięć Bohaterów Polski Podziemnej – rtm. Witolda Pileckiego oraz Adama Bienia.

Mieszkańcy, chcąc uczcić pamięć poległych, zebrali się najpierw pod jednym z Pomników, upamiętniającym polskiego patriotę i dobrowolnego więźnia obozu koncentracyjnego – rtm. Witolda Pileckiego, a następnie przeszli pod drugi, upamiętniający jednego z przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, Adama Bienia. Pod oboma Pomnikami, zostały zapalone znicze i złożone kwiaty, a głos zabrał Zastępca Burmistrza Miasta, Pan Ryszard Raban. Wydarzenie zakończyła oficjalna Msza Święta w Kościele św. Jadwigi Śląskiej.

Serdeczne podziękowania za prowadzenie uroczystości kierujemy do Hufca ZHP w Milanówku 😊

Ada Kosmalska
Zespół ds. Komunikacji Społecznej


 

Warta honorowa Straży Miejskiej przy Pomniku rtm. Witolda Pileckiego
Poczet sztandarowy Hufca ZHP w Milanówku
Złożenie kwiatów pod pomnikiem rtm. Witolda Pileckiego przez Zastępce Burmistrza Miasta w asyście Zastępcy Komendanta Straży Miejskiej
Złożenie kwiatów pod pomnikiem rtm. Witolda Pileckiego przez przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku
Złożenie kwiatów pod pomnikiem rtm. Witolda Pileckiego przez przedstawicieli Hufca ZHP w Milanówku
Złożenie kwiatów pod pomnikiem rtm. Witolda Pileckiego przez przedstawicieli Stowarzyszenia Przyjaciół Armii Krajowej w Milanówku
Złożenie kwiatów pod pomnikiem rtm. Witolda Pileckiego przez przedstawicieli Szkoły Podstawowej nr 2
Złożenie kwiatów pod pomnikiem rtm. Witolda Pileckiego przez przedstawiciela Milanowskiego Centrum Kultury
Przemówienie Zastępcy Burmistrza wygłoszone przy Pomniku rtm. Witolda Pileckiego
Podczas przemówienia Zastępcy Burmistrza pod pomnikiem rtm. Witolda Pileckiego
Za prowadzenie uroczystości serdeczne podziękowania dla Hufca ZHP w Milanówku
Pomnik rtm. Witolda Pileckiego
Warta honorowa Straży Miejskiej przy Pomniku Adama Bienia
Złożenie kwiatów pod pomnikiem Adama Bienia przez Przewodnicząca Rady Miasta i Zastępce Burmistrza Miasta w asyście Zastępcy Komendanta Straży Miejski...
Złożenie kwiatów pod pomnikiem Adama Bienia przez przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku
Złożenie kwiatów pod pomnikiem Adama Bienia przez przedstawicieli Hufca ZHP w Milanówku
Złożenie kwiatów pod pomnikiem Adama Bienia przez przedstawicieli Stowarzyszenia Przyjaciół Armii Krajowej w Milanówku
Złożenie kwiatów pod pomnikiem Adama Bienia przez przedstawicieli Szkoły Podstawowej nr 2
Złożenie kwiatów pod pomnikiem Adama Bienia przez przedstawiciela Milanowskiego Centrum Kultury
Mieszkańcy zgromadzeni podczas uroczystości pod pomnikiem Adama Bienia
Podczas przemówienia Zastępcy Burmistrza pod pomnikiem Adama Bienia
Przemówienie Zastępcy Burmistrza wygłoszone przy Pomniku Adama Bienia
Przmówienie Pani Elżbiety Kubek wygłoszone przy Pomniku Adama Bieni
Pomnik Adama Bienia

Udostępnij na: