Znak Roboty Drogowe

Informujemy, że od 3 czerwca 2017 r. planowany jest remont ul. Nadarzyńskiej w Milanówku na odcinku od ul. Królewskiej do ul. Owczarskiej.

Zakres prac zakłada następujące prace:

  • wykonanie niwelacji w celu odtworzenia profilu podłużnego i poprzecznego,
  • roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni poprzez frezowanie,
  • skorygowanie do prawidłowej rzędnej studzienek urządzeń podziemnych zlokalizowanych w jezdni: studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej oraz studzienki zaworów wodociągowych i hydrantów,
  • wykonanie nakładki bitumicznej z betonu asfaltowego,
  • prace porządkowe, tj. dokładne uprzątnięcie i oczyszczenie terenu, przywrócenie stanu pierwotnego pasa przyległego do jezdni.

Planowany termin zakończenia robót – 14 czerwca 2017 r. Za utrudnienia przepraszamy.

Udostępnij na: