W dniu dzisiejszym rozpoczęły się egzaminy gimnazjalne.

Pomimo ogólnopolskiego strajku nauczycieli, w szkołach prowadzonych przez Gminę Milanówek  egzaminy rozpoczęły się zgodnie z harmonogramem i bez zakłóceń.
Poniżej przedstawiamy harmonogram zaplanowanych egzaminów.

10 kwietnia 2019 r. Część humanistyczna

9:00 – historia i wiedza o społeczeństwie

11:00 – język polski

11 kwietnia 2019 r. Część matematyczno-przyrodnicza

9:00 – przedmioty przyrodnicze

11:00 – matematyka

12 kwietnia 2019 r. język obcy nowożytny

9:00 – poziom podstawowy

11:00 – poziom rozszerzony

W dniach 15-17 kwietna br. zaplanowane są egzaminy ósmoklasistów:

15 kwietnia 2019 r.

9:00 – język polski

16 kwietnia 2019 r.

9:00 – matematyka

17 kwietnia 2019 r.

9:00 – język obcy nowożytny

Egzaminy

Udostępnij na: