Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
×
Strona została przetłumaczona automatycznie.
Galerie
Artykuły
Tagi

Pytania do burmistrza

Kategoria | Utworzono | Data odpowiedzi

Data zadania pytania: 10.07.2019 14:44:31

Data odpowiedzi: 22.07.2019 06:45:31

Kategoria: Inwestycje i infrastruktura

Pytanie:Szanowny Panie Burmistrzu Jakie ma Pan plany odnośnie wymiany oświetlenia w Milanówku ? Z poważaniem

Odpowiedź:

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na wiadomość uprzejmie informuję, że plany zakładają stopniową wymianę oświetlenia ulicznego na lampy typu LED, generujące większe oszczędności niż konwencjonalne oprawy sodowe. Z uwagi na liczbę tradycyjnych opraw funkcjonujących w mieście (2.702 sztuk) oraz ich koszt wymiany proces modernizacji infrastruktury oświetleniowej siłą rzeczy musi być rozłożony w czasie. W przypadku zaistnienia takiej sposobności, Gmina Milanówek będzie ubiegała się o dofinansowanie przedmiotowej wymiany środkami pochodzącymi z funduszy zewnętrznych. Należy zaznaczyć ponadto, że na chwilę obecną priorytetem Gminy Milanówek jest budowa oświetlenia ulicznego w miejscach pozbawionych infrastruktury oświetleniowej, a nie wymiana oświetlenia już istniejącego. Plany zakładają budowę oświetlenia na ul. Marzeń, Bolesława Prusa oraz części Kochanowskiego. W dalszej perspektywie będzie analizowana możliwość budowy oświetlenia na ul. Poziomkowej i Lazurowej. Jednocześnie dodam, że Gmina Milanówek ma podpisaną umowę z konserwatorem, który dokonuje bieżących napraw oświetleniowej infrastruktury, obejmujących m.in. wymianę uszkodzonych lamp.

Z poważaniem,

Robert Zybrant

Referat Technicznej Obsługi Miasta

Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek tel. 22 758 30 61 wew. 225 robert.zybrant@milanowek.pl | www.milanowek.pl

Data zadania pytania: 03.03.2019 17:16:20

Data odpowiedzi: 19.03.2019 08:42:06

Kategoria: Edukacja, służba zdrowia

Pytanie:Dzień dobry, czy miasto Milanówek dofinansowuje szczepionkę przeciwko HPV? Jeśli tak to w jakiej wysokości, a jeśli nie,czy Miasto bierze pod uwagę taką możliwość?

Odpowiedź:

Szanowna Pani,

Na dzień dzisiejszy Gmina Milanówek nie dofinansowuje szczepionek przeciwko HPV i nie ma na ten cel przewidzianych środków w budżecie na rok 2019. Temat tych szczepionek był poruszany w poprzednich kadencjach na Komisji Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej, jednak nie zapadła decyzja o realizacji tego zadania na terenie gminy.

Z poważaniem

z up. Burmistrza Miasta Milanówka

Katarzyna Wąsińska - Jano

Kierownik Referatu Oświaty

 

Data zadania pytania: 08.11.2018 08:12:20

Data odpowiedzi: 27.11.2018 07:36:49

Kategoria: Inwestycje i infrastruktura

Pytanie:ul. Wojska Polskiego na odcinku Pusta-Kwiatowa. W tym roku wybudowano na tym odcinku kanalizację. Oczywiste sprawą jest, że te prace spowodowały całkowitą degradację tej ulicy i przejazd przy obecnym jej stanie w znaczący sposób wpływa na trwałość zawieszenia w samochodzie, a po opadach deszczu przejazd jest niemożliwy. W związku z tym bardzo proszę o przedstawienie planu i harmonogramu budowy tego odcinka, aby spełniał on jakiekolwiek standardy.

Odpowiedź:

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na zapytanie z dn. 08.11.2018 r. uprzejmie informuję, że na chwilę obecną plany Gminy Milanówek nie uwzględniają modernizacji gruntowego odcinka ul. Wojska Polskiego. Dysponujemy jednak gotowym projektem przebudowy drogi, który w sytuacji ewentualnego wpisania zadania w wieloletni plan inwestycji, przyczyni się do skrócenia czasu realizacji robót. Dodatkowo zaznaczam, że w najbliższym czasie zostanie rozstrzygnięty przetarg na bieżące utrzymanie dróg gruntowych. Wskazany odcinek zostanie bezzwłocznie poddany zabiegom naprawczym w momencie wyłonienia wykonawcy.

Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Robert Zybrant - Referat Technicznej Obsługi Miasta

Data zadania pytania: 10.10.2018 09:40:04

Data odpowiedzi: 30.10.2018 01:31:17

Kategoria: Ochrona środowiska, zieleń miejska

Pytanie:Szanowna Pani Burmistrz. Pytanie nietypowe: Zbliża się zima i już w pierwsze październikowe mroźniejsze nocki przywołały nostalgiczne wspomnienia ostatniej zimy: zabarykadowane okna, śmierdzące ubrania i wieczorne spacery z zatkanym nosem. Wszystko przez smog - który nie oszczędził również naszego ogrodowego miasta. Czy jest na to rozwiązanie? W Milanówku smog to głównie kwestia palenia opału, zapewne nienajlepszej jakości. I stąd pytanie: czy jako mieszkańcy i sąsiedzi - nie moglibyśmy zrobić jakiejś solidarnej zrzuty na lepszy opał dla mniej majętnych mieszkańców, żeby ocalić płuca nasze i naszych dzieciaków? Myślę, że takie dobrowolna i solidarna zrzutka - nie byłaby specjalnym obciążeniem dla większości - a byłaby w stanie pokryć zapotrzebowanie najbardziej potrzebujących współmieszkańców. Może to naiwne, ale czy stosunkowo niewielkim kosztem nie udałoby się nam solidarnie polepszyć jakość powietrza w całej okolicy, dla wszystkich? Winter is coming - mawiali bohaterowie Gry o Tron przeczuwając nadchodzące zagrożenie, a z braku dogadania się - sprowadzili na siebie nieuchronną tragedię. Bądźmy mądrzejsi niż Starkowie, Lannisterowie i ferajna! Zadziałajmy zanim zima przyjdzie i smog pożre nas wszystkich :)

Odpowiedź:

Szanowny Panie,
W nawiązaniu do otrzymanego maila, uprzejmie informuję, że temat smogu i walki z nim co roku jest przez miasto podejmowany. Jest to trudny temat bo tak jak Pan zauważył wiążą się z nim koszty, które mieszkaniec musi ponieść, a nie koniecznie każdego na to stać. Niestety przepisy prawa nie pozwalają na takie rozwiązania, które Pan proponuje w swoim mailu.

Co robimy: Miasto w tym roku po raz kolejny ruszyło z kampanią informacyjną odnośnie walki ze smogiem. Obecnie trwa kampania społeczna „Tu mieszkam, tu oddycham”, która  ma na celu uświadomić, jaki wpływ na nasze zdrowie i życie ma zanieczyszczone powietrze i jak mu przeciwdziałać.  Ponadto miasto Milanówek jest  partnerem projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF), realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Jednym z komponentów realizowanych w ramach projektu jest komponent e-środowisko, który zakłada stworzenie systemu zbierania i przetwarzania w czasie rzeczywistym danych dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach – jakości powietrza: PM10, PM2,5, NO2, CO, O3.  Dane, wskazówki i ostrzeżenia dla instytucji i mieszkańców będą prezentowane w formie rozwiązania desktopowego i aplikacji mobilnej (warstwa informacyjno-promocyjna, prezentacja danych na mapie, moduł prezentacji danych pomiarowych). Ułatwią podejmowanie codziennych wyborów przez mieszkańców i ułatwią procesy decyzyjne i planistyczne instytucjom zarówno publicznym, jak i prywatnym. Zaletą rozwiązania będzie wysoka aktualność danych oraz ich lokalność/dokładność lokalizacyjna.

Jednocześnie Straż Miejska od kilku lat prowadzi kontrole nieruchomości pod kątem spalania odpadów w piecach.

W dniu 15 października br. w ramach Programu Czyste Powietrze odbyło się w Milanówku spotkanie dla mieszkańców, na którym został zaprezentowany program oraz omówiono co należy zrobić aby otrzymać dofinansowanie na wymianę starego pieca opalanego paliwem stałym. Mamy nadzieję, że z programu skorzysta jak najwięcej naszych mieszkańców, do czego zachęcamy.

Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta MilanówkaEmilia Misiak - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

Data zadania pytania: 09.10.2018 18:03:14

Data odpowiedzi: 22.10.2018 02:39:30

Kategoria: Praca Urzędu Miasta i samorządu

Pytanie:Witam, Proszę o odpowiedź, co zostało zrobione w temacie zmian nazwy ulicy w wydziale gruntów i budynków w Grodzisku i w księgach wieczystych? Na spotkaniu w styczniu 2018 ws zmiany nazwy ulicy Fiderkiewicza na Herberta p. Burmistrz zobowiązała się do uregulowania wszystkich związanych z ta zmianą spraw dotyczących naszych nieruchomości przez milanowski urząd.

Odpowiedź:

Szanowny Panie,
W związku z zarządzeniami zastępczymi Wojewody Mazowieckiego zmieniającymi nazwy ulic: z 9 Maja na 8 Maja 1945 r. oraz z Alfreda Fiderkiewicza na Zbigniewa Herberta, w dniu 16 stycznia 2018 r. Burmistrz Miasta Milanówka wystosowała do Starosty Grodziskiego pismo z informacją o dokonanych zmianach oraz prośbą o ujawnienie zmian w ewidencji gruntów i budynków i umożliwienie nieodpłatnej wymiany dokumentów mieszkańcom tych ulic.

Ponadto, w dniu 8 marca 2018 r., Burmistrz Miasta Milanówka przekazała Staroście Grodziskiemu listę właścicieli działek położonych przy ww. ulicach, do których zostało wystosowane zawiadomienie o zmianie nazw ulic oraz w dniu 29 marca 2018 r. uzupełniła przesłaną informację poprzez dołączenie wykazu działek, których dotyczy zmiana wraz z numerami porządkowymi.

W dniu 16 października 2018 r. uzyskano ze Starostwa Powiatu Grodziskiego informację, że dotychczas do ewidencji gruntów i budynków zostały wprowadzone zmiany dotyczące ulicy 8 Maja 1945 r. (dawna 9 Maja). Starosta Grodziski przesłał do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim zawiadomienia o dokonanych zmianach, celem sprostowania oznaczeń nieruchomości w księgach wieczystych. Zmiany dot. ul. Zbigniewa Herberta nie zostały jeszcze wprowadzone do ewidencji gruntów. Jednocześnie wskazuję, iż w przyszłym tygodniu zwrócimy się do Starostwa z prośbą o przyspieszenie tego procesu.

Z poważaniem
z up.Burmistrza Miasta Milanówka
Piotr Sobucki - Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami

Data zadania pytania: 27.09.2018 18:56:37

Data odpowiedzi: 22.10.2018 02:19:04

Kategoria: Inwestycje i infrastruktura

Pytanie:Szanowna Pani Wiesławo, chciałbym się dowiedzieć dlaczego osiedle "Berliny" jest pomijane w sprawie światłowodu od orange. Składałem deklarację do orange ale nikt ze mną się nie skontaktował.

Odpowiedź:

Szanowny Panie,
Osiedle Berliny nie jest pomijane w realizacji budowy sieci światłowodowej w Milanówku. Prace cały czas są prowadzone na terenie Milanówka i będą realizowane, jak zapowiada inwestor, jeszcze przez 2 lata. Jak tylko otrzymamy od wykonawcy tej inwestycji bieżący harmonogram planowanych przyłączeń, wówczas będziemy informować o tym mieszkańców.

Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Daria Gągała - Inspektor w Zespole ds. komunikacji społecznej

Data zadania pytania: 27.09.2018 18:51:06

Data odpowiedzi: 22.10.2018 02:26:00

Kategoria: Inwestycje i infrastruktura

Pytanie:Szanowna Pani Wiesławo, chciałbym się dowiedzieć kiedy znikną przystanki z ulicy Dębowej?

Odpowiedź:

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na zapytanie z dn. 27.09.2018 r. uprzejmie informuję, że przystanek na ul. Dębowej jest obecnie demontowany i w ciągu najbliższych dni zostanie całkowicie usunięty
i przeniesiony w inne miejsce.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Robert Zybrant -  Referat Technicznej Obsługi Miasta

Data zadania pytania: 24.09.2018 16:42:54

Data odpowiedzi: 30.10.2018 09:11:02

Kategoria: Bezpieczeństwo i utrzymanie porządku

Pytanie:Pytanie dotyczy modernizacji ul. Orzeszkowej, która się rozpoczęła. Na spotkaniu z P. Burmistrz w dniu 7 lipca 2018 roku ustalono, iż w ramach modernizacji ul. Orzeszkowej powstaną próg/progi zwalniające: https://milanowek.pl/strefa-mieszkanca/inwestycje-i-infrastruktura/aktualnosci/10826-spotkanie-w-sprawie-projektu-ulicy-orzeszkowej W związku z powyższym jako mieszkańcy przy ul. Orzeszkowej chcielibyśmy potwierdzić, iż plany uzgodnione przez odp. Referat z wykonawcą obejmują również wykonanie tych progów. Jest to kluczowa kwestia z punktu widzenia Bezpieczeństwa, na którym nam wszystkim bardzo zależy. Mamy nadzieję, że Pani Burmistrz wywiąże się ze złożonej obietnicy. Z poważaniem, Mieszkaniec ul. Orzeszkowej

Odpowiedź:

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na zapytanie z dn. 24.09.2018 r. pragnę potwierdzić, że Urząd Miasta Milanówka zamierza zamontować progi spowalniające na ul. Orzeszkowej. Na chwilę obecną projekt stałej organizacji ruchu, przewidujący montaż przedmiotowych progów, został zatwierdzony przez Starostwo Powiatu Grodziskiego. Do realizacji zadania przystąpimy w najbliższym możliwym terminie. Aktualnie nie jest jednak możliwe wyznaczenie konkretnej daty montażu.

Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Robert Zybrant - Referat Technicznej Obsługi Miasta

Data zadania pytania: 20.09.2018 09:22:28

Data odpowiedzi: 22.10.2018 02:31:07

Kategoria: Inwestycje i infrastruktura

Pytanie:Witam, czy naprawdę konieczna jest zmiana trasy linii C (powrót do "małego kółka")? - była ona dość funkcjonalna: połączenie PKP z WKD a przy okazji dojazd do kilku szkół (Wójtowska, Brzozowa, SP1) i centrum Handlowego... w obecnym "krótkim" kształcie to tylko połączenie dla osób które mają problem z przejściem wiaduktu. Gdyby do trasy "dłuższej"j np dodać jeszcze przystanek przy komisariacie Policji (dojazd do UM, przychodni i SP2) - trasa IDEALNA. Pozdrawiam.

Odpowiedź:

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 20 września 2018 r. uprzejmie informuję, że obecnie nie przewidujemy modyfikowania trasy linii C. Brak możliwości jej zmiany wynika z potrzeby zapewnienia mieszkańcom Milanówka kilkukrotnych połączeń w ciągu godziny, podczas gdy proponowane przez Państwa wydłużenie trasy spowodowałoby zredukowanie liczby połączeń do jednego kursu w ciągu godziny. Niewątpliwie zaistniała sytuacja nie spełniałaby potrzeb mieszkańców dojeżdżających do stacji PKP. Pragnę zaznaczyć natomiast, że zasygnalizowane w Państwa wiadomości potrzeby mogą zostać częściowo zaspokojone dzięki korzystaniu z linii A i B.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Robert Zybrant - Referat Technicznej Obsługi Miasta

Data zadania pytania: 12.09.2018 18:29:55

Data odpowiedzi: 30.10.2018 01:25:21

Kategoria: Bezpieczeństwo i utrzymanie porządku

Pytanie:Witam, w dalszym ciągu nie otrzymuję żadnych odpowiedzi (korespondencja poniżej). Pozwolę sobie na małą dygresję w stosunku do Państwa a mianowicie na zupełnie różne podejście do mieszkańca który zgłasza problem/skargę podczas spotkania mieszkańców z P.Burmistrz a zupełnie inne zwracając się poprzez stronę internetową. Czy mam rozumieć że brak odpowiedzi będziecie Państwo tłumaczyć problemami technicznymi? Problem który zgłaszałem a który jest Państwu znany miał być rozwiązany a zapewnienia jakie otrzymywałem podczas naszego spotkania przywracały mi wiarę w Urząd. Efekt końcowy Państwa działań delikatnie mówiąc bardzo mnie rozczarował i ni jak nie ma się do przekazywanych mi informacji. Zapewniam że będę z niecierpliwością czekał na kolejne spotkania z mieszkańcami aby poruszyć ten temat na forum publicznym. Nadminię iż żadna wycinka się nie odbyła jak również nie doszło do ponownej pielęgnacji klonu srebrzystego. ZGŁASZAM OBUMIERAJĄCE KONARY W GÓRNEJ KORONIE KLONU ZAGRAŻAJĄCE BEZPIECZEŃSTWU MIESZKAŃCÓW ORAZ DOBYTKU!!!!!!! dziękujemy za przesłanie pytania. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni. Redakcja milanowek.pl Kategoria: Bezpieczeństwo i utrzymanie porządku Data: 2018-07-18 09:07 Pytanie: Dzień dobry, Bardzo proszę o odpowiedź czy prace o których Państwo napisaliście poniżej zostały zakończone czy też z jakiś względów zawieszone a jeżeli tak to kiedy będą kontynuowane. Szanowny Panie, Na wstępie przepraszam za brak odpowiedzi na Pana zapytania. Jednocześnie informuję, że po ostatnim mailu otrzymanym w marcu, przeprowadziliśmy oględziny w obecności administratora niniejszej nieruchomości. W dniu 23 kwietnia otrzymaliśmy tez zgodę ze Starostwa na wycinkę drzew zagrażających, rosnących na przedmiotowej nieruchomości. Jak tylko wyłonimy wykonawcę na wycinkę i pielęgnację zieleni wysokiej usuniemy drzewa oraz przeprowadzimy ponowną pielęgnację klonu srebrzystego. Pragnę dodać, że podczas oględzin w marcu, pracownik referatu ochrony środowiska i gospodarki zielenią udał się również na Pana nieruchomość, w celu bezpośredniego poinformowania o podejmowanych działaniach. Pracownik urzędu osobiście przekazał informację Pana mamie. Z poważaniem z up. Burmistrza Miasta Milanówka Emilia Misiak – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

Odpowiedź:

Szanowny Panie,
W nawiązaniu do otrzymywanych maili w sprawie drzew rosnących na posesji przy ul. Głowackiego 29, uprzejmie informuję, że drzewa, które stwarzały zagrożenie zaraz po wyłonieniu Wykonawcy zostały przycięte.  Natomiast prace pielęgnacyjny przy klonie srebrzystym zostały wykonane po zakończeniu okresu lęgowego.
Jednocześnie przepraszamy za brak udzielonej odpowiedzi w przewidywanym terminie.
Mam nadzieję, że obecny stan drzewostanu na posesji przy ul. Głowackiego 29 nie budzi Państwa zastrzeżeń.

Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

Data zadania pytania: 03.09.2018 23:57:21

Data odpowiedzi: 30.10.2018 08:56:44

Kategoria: Inwestycje i infrastruktura

Pytanie: Kiedy zacznie się przebudowa ul Długiej

Odpowiedź:

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 3 września 2018 r. uprzejmie informuję, iż Urząd Miasta Milanówka podjął decyzję o odstąpieniu od umowy z wykonawcą przebudowy ulicy, wynikającym z faktu jego niewywiązywania się z zapisanych w umowie obowiązków. Po zakończeniu czynności prawnych, umożliwiających dokonanie wskazanego odstąpienia, przystąpimy do ogłoszenia kolejnego przetargu, mającego na celu wyłonienie wykonawcy przebudowy ul. Długiej.

Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta
Robert Zybrant - Referat Technicznej Obsługi Miasta

Data zadania pytania: 03.09.2018 17:21:19

Data odpowiedzi: 30.10.2018 08:53:40

Kategoria: Bezpieczeństwo i utrzymanie porządku

Pytanie:Szanowna Pani Burmistrz, zwracamy się do Pani z ponowną prośbą o zainstalowanie na ulicy Inżynierskiej progów spowalniających. Pragniemy zauważyć, że wewnątrz tej ulicy znajduje się osiedle zamieszkane przez osoby starsze, a także rodziny z dziećmi. Dodatkowo na wysokości bloków stale parkują samochody, co znacznie ogranicza widoczność i utrudnia wyjazd z posesji. Należy również nadmienić, że niestety często przekraczana jest dozwolona prędkość. Uważamy, że progi doskonale rozwiążą problemy zbyt szybkiej jazdy oraz przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców. Mamy nadzieję, że tym razem wysłucha Pani naszych głosów i przychyli się do mieszkańców. Z poważaniem, Dorota i Krzysztof, Jan i Karol Wojciechowscy

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na zapytanie z dn. 03.09.2018 r. w sprawie uspokojenia ruchu samochodowego na ulicy Inżynierskiej uprzejmie informuję, że Urząd Miasta Milanówka zweryfikuje zasadność budowy wskazanych progów zwalniających. Jeżeli analiza specyfiki ruchu drogowego wykaże konieczność ograniczenia prędkości poruszających się po jezdni samochodów, podejmiemy decyzję o zamontowaniu spowalniaczy.

Pragnę poinformować jednocześnie, że w związku z wyczerpaniem środków finansowych na tegoroczne inwestycje związane z uspokojeniem ruchu drogowego, ewentualna budowa progów może zostać zrealizowana dopiero w 2019 r.

Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Robert Zybrant - Referat Technicznej Obsługi Miasta

Data zadania pytania: 03.09.2018 11:17:44

Data odpowiedzi: 30.10.2018 08:49:07

Kategoria: Inwestycje i infrastruktura

Pytanie:Szanowni Państwo zarządzający miastem Milanówek, od niedawna jestem mieszkanką Milanówka i już żałuję, że nie osiedliłam się w innym miejscu. Drogi i infrastruktura są tak beznadziejne i niezadbane, zę wstyd afiszować się takim mianem "Miasto ogrodów...." chyba kurzu i brudu. Pracuję w gminie o wiele mniejszej ale tak bardzo zadbanej i prężnie się rozwijającej. To jest lider rozwoju. Proszę prześledzić jak należy gospodarować i inwestować w samorządowe inwestycje, przyglądając się gminie Stare Babice.Mam rodzinę w Połańcu woj. świętokrzyskie, gmina o wiele mniejsze, ale tam, drogi ścieżki chodniki ścieżki rowerowe jest przepięknie zrobione. Gospodarze asfaltem świnie prowadzają i krowy, drogi asfaltowe w polach w lesie. Inny przykład to gmina Krzywda, biedna można by powiedzieć, a przepiękne ryneczki, drogi w polach, lasach gdzie nikt nie uczęszcza tymi drogami, a mimo to zrobione. Wstydźcie się Państwo, bo kto jest za to odpowiedzialny? To Państwo jesteście wizytówką mieszkańców. Piszecie Państwo, że tak dużo robicie, drogi? polewanie wodą żeby się nie kurzyły?, ulice wyrównywane walcem żeby równiej było? na ile , na dwa dni i znów to samo. Ogromne pieniądze ktoś pobiera za co? za naprawę dróg? czy w ogóle tak powinny wyglądać drogi i infrastruktura w mieście? Rondo powstałe niedawno za tak ogromne pieniądze, za które powstały by drogi, a co jest, nieudane niepotrzebne rondo. Ktoś za to wziął ciężkie pieniądze. Proszę więcej robić a mniej robić wokół tego szumu. Ulice Wiatraczna, Brwinowska, w sumie Polesie i nie tylko jak to wygląda. Co zamierzacie Państwo, zrobić z tym. Płacone są podatki, ale nie warto bo trwonicie Szanowni Państwo pieniądze na cele nie wiadomo jakie. Bierzcie Państwo przykład z najlepszych gmin i włodarzy którzy z wielkim zaangażowaniem i szacunkiem do mieszkańców i społeczeństwa działają. Żałuję że mieszkam w Milanówku, bo tu nic się nie dzieje, żałośnie niszczeje miasto, z czyjej winy? Codziennie dojeżdzam do pracy ulicą Brwinowską, jest tak beznadziejna i dziurawa, że ciągle naprawiam auto. Na spotkaniach rodzinnyc i służbowych Milanówek niestety jest tematem do przykładu, fatalnych dróg i infrastruktury. Powiem że ostatnio na ważnej konferencji, były osoby które z zażenowaniem podawały Milanówek jako fatalny przykład dróg i infrastruktury. Proszę o informację kiedy będzie zrobiona nawierzchnia drogi Brwinowskiej Wiatracznej, tylko nie puste deklaracje że są w planach, bo to już słyszeliśmy, ale konkretne słowa zobowiązujące do wywiązania się. Czy nadal przejedzie walec przygniecie na dwa dni i poleją żeby się nie kurzyło....wstyd... p.s Zachęcam do lektury zrównoważonego rozwoju gmin Stare Babice i Połaniec, o reszcie nie wspomnę.....

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na zapytanie z dn. 03.09.2018 r. uprzejmie informuję, że w ostatnim czasie zakończone zostały prace remontowe na ulicy Wiatracznej na odcinku od ul. Turczynek do
ul. Nadarzyńskiej, polegające na wyłożeniu nawierzchni drogi płytami betonowymi typu MON i JOMB. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem projektu przebudowy ul. Brwinowskiej, realizowanego w ramach zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów". W związku z powyższym w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przedmiotowego projektu, który powinien być gotowy w tym roku, uprzejmie proszę o zwrócenie się bezpośrednio do lidera projektu PTO – Gminy Brwinów.
Jednocześnie dodam, że wskazane w wiadomości rondo stanowi inwestycję Powiatu Grodziskiego. Ulice Kazimierzowska i Średnia są bowiem drogami powiatowymi.

Z poważaniem
z up.Burmistrza Miasta Milanówka
Robert Zybrant - Referat Technicznej Obsługi Miasta

Data zadania pytania: 19.08.2018 12:01:46

Data odpowiedzi: 05.09.2018 09:11:27

Kategoria: Inwestycje i infrastruktura

Pytanie:Szanowna Pani Burmistrz, czy już wiadomo w jakich punktach pojawią się kolejne stacje rowerowe? Moja propozycje to: Park Lasockiego, Cmentarz i Targ.

Odpowiedź:

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na zapytanie z dn. 19.08.2018 r. uprzejmie informuję, że w ostatnim czasie  powstały dwie kolejne stacje rowerowe. Pierwsza z nich zlokalizowana jest przy cmentarzu, na rogu ulic Wojska Polskiego i Podgórnej. Druga z kolei znajduje się na ul. Słowackiego 20, przy sklepie Społem.

Z poważaniem
z up.Burmistrza Miasta Milanówka
Robert Zybrant - Referat Technicznej Obsługi Miasta

Data zadania pytania: 14.08.2018 14:57:17

Data odpowiedzi: 03.09.2018 04:26:15

Kategoria: Inwestycje i infrastruktura

Pytanie:Szanowna Pani Burmistrz. Chciałbym zapytać, czy planujecie państwo uruchomienie linii autobusowej obejmującej południowo-zachodnią część miasta? W szczególności ul. Średnią. Mieszka tu sporo dzieci, które przydałoby się bezpiecznie dostarczyć do szkoły. Myślę, że i szanowni seniorzy również korzystaliby z takiego połączenia. Chociażby zakupy. Mam wrażenie, że ta część Milanówka jest mocno zapomniana. Z rozmów z wieloma sąsiadami wynika, że jest spora potrzeba na takie połączenie, a w końcu my w tym zapomnianym zakątku też płacimy spore podatki.

Odpowiedź:

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na zapytanie z dn. 14.08.2018 r. z uprzejmie informuję, że w przeszłości trzykrotnie testowaliśmy wskazaną trasę. Z uwagi na fakt, że autobusy obsługujące przedmiotowy obszar nie cieszyły się zainteresowaniem mieszkańców, podjęto decyzję o zlikwidowaniu trasy.
Pragnę dodać jednak, że Pana postulat zostanie wzięty pod rozwagę podczas realizacji przypadającego na listopad br. przetargu na wybór lokalnego przewoźnika.

Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Robert Zybrant - Referat Technicznej Obsługi Miasta

Data zadania pytania: 07.08.2018 20:27:29

Data odpowiedzi: 09.08.2018 14:41:48

Kategoria: Inwestycje i infrastruktura

Pytanie:Jak wygląda sprawa podłączenia mieszkańców Milanówka do sieci światłowodowej? Czy Orange realizuje swoje prace i gdzie można śledzić ich postęp? Ostatnia informacja na ten temat pochodzi sprzed roku.

Odpowiedź:

Szanowny Panie,

Budowa sieci światłowodowej jest nieprzerwanie realizowana przez firmę Orange na terenie Milanówka. Inwestor cały czas rozprowadza sieć w ulicach, ale rozpoczęły się już także podłączenia do gospodarstw domowych. Większość budynków wielorodzinnych jest już podłączona do sieci światłowodowej, a kolejne przyłączenia do domów jednorodzinnych są na etapie projektowania i przyłączania. Prace są zaplanowane na ten i przyszły rok. Ostatnie informacje umieściliśmy w Biuletynie nr 4 na str. 5: https://milanowek.pl/images/aa_biuletyn/2018/bmm042018.pdf.  Pod koniec lipca zwróciliśmy się do firmy Orange z prośbą o udostępnienie nam aktualnego harmonogramu prac i dalszych planów inwestycyjnych. Po otrzymaniu aktualnych informacji nt. budowy sieci światłowodowej w Milanówku umieścimy je w Biuletynie i na stronie internetowej Miasta.

 

Z poważaniem
Daria Gągała
Zespół ds. Komunikacji społecznej

 

 

Data zadania pytania: 25.07.2018 06:19:03

Data odpowiedzi: 28.08.2018 03:24:52

Kategoria: Inwestycje i infrastruktura

Pytanie:Witam. Kiedy będzie czynna kładka nad torami przy ul. Brzozowej ?

Odpowiedź:

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na zapytanie z dn.25.07.2018 r. uprzejmie informuję, że kładka nad torami PKP przy ul. Żabie Oczko została oddana już do użytku.

Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Robert Zybrant - Referat Technicznej Obsługi Miasta Milanówka

Data zadania pytania: 16.07.2018 14:22:21

Data odpowiedzi: 09.08.2018 14:28:56

Kategoria: Inwestycje i infrastruktura

Pytanie:Szanowna Pani Burmistrz, nawiązując do ustawienia ekranów akustycznych wzdłuż torowiska kolejowego. Posesje wzdłuż całej ulicy Warszawskiej zostały zabezpieczone przed hałasem za wyjątkiem kilku działek na początku. Proszę nie zapominać o nas, tu też mieszkają tacy sami mieszkańcy miasta Milanówka. Podczas remontów PKP przy działce Warszawska 3a zostały wycięte wszystkie zarośla, nie ma już nic co izolowało by nas od hałasu. Proszę o potraktowanie nas jak wszystkich innych mieszkańców tej ulicy i zabezpieczenie tego fragmentu ekranami akustycznymi.

Odpowiedź:

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wiadomość z dn. 16.07.2018 r. uprzejmie informuję, że Państwa postulat, dotyczący zabezpieczenia przed hałasem początkowych działek na ulicy Warszawskiej w Milanówku, został przekazany do podmiotu odpowiedzialnego za budowę i konserwację przedmiotowych ekranów akustycznych - PKP Kolei Mazowieckich.

Z poważaniem
Robert Zybrant
Referat Technicznej Obsługi Miasta

Data zadania pytania: 09.06.2018 23:29:57

Data odpowiedzi: 20.06.2018 01:14:47

Kategoria: Inwestycje i infrastruktura

Pytanie:Miasto Milanówek słynie z braku kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz fatalnego stanu dróg gminnych. Oprócz tego szczyci się mianem miasta ogrody. Niestety latem miasto Milanówek jest miastem kurzu i pyły unoszącego się z dróg gruntowych. Postępy w ulepszania nawierzchni dróg lokalnych są takie jak w przypadku kanalizacji - znikome. Aby ulżyć mieszkańcom proponuje by w dni upalne po drogach gruntowych jeździły polewaczki.

Odpowiedź:

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na wiadomość z dnia 09.06.2018 r. uprzejmie informuję, że cykliczne polewanie wodą w dni upalne wszystkich, a więc około 170 dróg gruntowych na terenie Milanówka, wiązałoby się z kosztami, które przekraczają możliwości finansowe Gminy Milanówek.

Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Aleksander Osiadacz
Inspektor w Referacie Technicznej Obsługi Miasta

Data zadania pytania: 24.05.2018 22:01:29

Data odpowiedzi: 18.06.2018 05:00:26

Kategoria: Kultura, rozrywka, sport

Pytanie:Szanowna Pani Burmistrz, Światło na boisku przy ul. Wójtowskiej nie działa już od dłuższego czasu. Nie działają cztery lampy. Kiedy zostanie naprawiona usterka? Oświetlenie jest bardzo potrzebne dla osób korzystających z boiska. Liczę na szybką odpowiedź. Pozdrawiam.

Odpowiedź:

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na wiadomość z dnia 24.05.2018 r. uprzejmie informuję, że jednostką odpowiedzialną za bieżącą konserwację oświetlenia przedmiotowego boiska jest Zespół Szkół nr 2 w Milanówku, któremu Pana zgłoszenie zostało przekazane. Jeśli wskazana w wiadomości awaria dotyczy pobliskich lamp oświetlenia ulicznego, ich naprawa zostanie dokonana w ciągu najbliższych dni.

 

Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Robert Zybrant
Referat Technicznej Obsługi Miasta