Herb Rada Miasta Milanówka

Przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 28 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godz. 18.00, w trybie on-line na platformie ZOOM.

Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2023-2045.
  3. Opinia Komisji dotycząca uchwały budżetowej Miasta Milanówka na 2023 rok.
  4. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu

Karolina Białecka


Zobacz również

Budżet i Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2023 rok – projekty uchwał

Udostępnij na: