Herb Rada Miasta Milanówka

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2022 r. (wtorek) o godz. 17:00, w trybie stacjonarnym, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie:
    1. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu, przejazdu i przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 267/31, położonej w Chrzanowie Dużym w gminie Grodzisk Mazowiecki;
    2. uzgodnienia realizacji celu publicznego w obrębie strefy ochrony pomnika przyrody;
    3. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy u. Piasta.
  3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Jaromir Chojecki


Zobacz również

LXVIII Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

Udostępnij na: