Herb Rada Miasta Milanówka

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2021 r. (piątek) o godz. 16.00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
    w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Milanówka w związku z nieudzieleniem absolutorium z wykonania budżetu za rok 2020.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji

Jolanta Nowakowska


Zobacz również:

XLVIII Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

Udostępnij na: