Zdjęcie Ewy Kubackiej

Ewa Kubacka Urodziła się w Milanówku, tu ukończyła liceum. Przez 35 lat mieszkała w Warszawie ale przez cały ten czas utrzymywała intensywny kontakt z Milanówkiem, w którym pozostała jej rodzina. Ponownie sprowadziła się do Miasta Ogrodu w 2003 roku.  Od początku aktywnie włączyła się w działalność społeczną na rzecz Miasta Milanówka i jego mieszkańców. Jest osobą zaangażowaną w wiele ważnych dla miasta inicjatyw. Aktywnie uczestniczy w sesjach i komisjach Rady Miasta oraz w imprezach organizowanych przez Urząd Miasta, szkoły lub organizacje pozarządowe. Ewa Kubacka  uprawia dziennikarstwo. Pisała do „Bibuły Milanowskiej” a obecnie współpracuje z  portalem Obiektyw Info.  W swoich artykułach, często wymagających odwagi, wykazuje troskę o sprawy miasta i jego mieszkańców, apeluje o współpracę wszystkich środowisk, promując zachowania prospołeczne. Jest osobą bezinteresowną, nie szczędzącą swojego czasu, otwartą na problemy ludzi i zawsze gotową do udzielenia pomocy.

Udostępnij na: