Mieszkaniec Milanówka, wieloletni działacz społeczny.

Przynależność

  • Okręg nr 13
  • KWW Waldemar Parol

Funkcja

  • Wiceprzewodniczący Rady Miasta
  • Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu
  • Członek Komisji Budżetu i Inwestycji
  • Członek Komisji Praworządności Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Dyżury

  • trzeci poniedziałek miesiąca od 17:00 do 18:00

Kontakt

  • tel. +48 502 535 227

Udostępnij na: