Pliki do pobrania:

Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45 (bud. A), I piętro do dnia 18 grudnia 2019 r. do godz. 13:00

Osoba odpowiedzialna: Sebastian Litewnicki

Udostępnij na: