Pliki do pobrania

Tryb zamówienia

  • przetarg nieograniczony na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym

Termin składania ofert

  • do 25 stycznia 2017 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert

  • 25 stycznia 2017 r. godz. 12:00

Miejsce składania i otwarcia ofert

  • Urząd Miasta Milanówka, budynek C, 05-822 Milanówek, ul. Spacerowa 4

Osoba odpowiedzialna

  • Zbigniew Skłodowski

Udostępnij na: