KOMISARZ WYBORCZY

pdfInformacja o siedzibach obwodowych komisji wyborczych155.72 KB

pdfInformacja Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów116.2 KB

 

PRACA W OBWODOWYCH KOMISJACH WYBORCZYCH

Zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu Miasta Milanówka, w Sekretariacie w budynku A (I piętro) oraz w Punkcie Obsługi Interesanta w budynku C (parter) do dnia 10 maja 2024 r.
Zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych dokonują pełnomocnicy wyborczy lub osoby z upoważnienia pełnomocnika wyborczego oraz wyborcy samodzielnie.
Informujemy, że pierwszeństwo członkostwa w komisji mają kandydaci zgłoszeni przez Komitety Wyborcze.

 

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY MIEJSCA GŁOSOWANIA

Wyborca, który chce głosować w obwodzie głosowania właściwym dla adresu, pod którym przebywa powinien złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania.

Wnioski można składać w Urzędzie Stanu Cywilnego, budynek B (parter), w godzinach pracy od dnia 26 kwietnia 2024 r. do dnia 6 czerwca 2024 r.

 

 

pdfPostanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego334.76 KB

pdfZarządzenie Nr 91/VIII/2024 BMM z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r195.98 KB

pdfPostanowienie Nr 2113/2024 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 17 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Milanówek322.02 KB

Udostępnij na: