PRACA W OBWODOWYCH KOMISJACH WYBORCZYCH

Zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu Miasta Milanówka, w Sekretariacie w budynku A (I piętro) oraz w Punkcie Obsługi Interesanta w budynku C (parter) do dnia 8 marca 2024 r.
Zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych dokonują pełnomocnicy wyborczy lub osoby z upoważnienia pełnomocnika wyborczego oraz wyborcy samodzielnie.
Informujemy, że pierwszeństwo członkostwa w komisji mają kandydaci zgłoszeni przez Komitety Wyborcze.

 

PRACA W TERYTORIALNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Zgłoszenia kandydatów na członków Terytorialnej Komisji Wyborczej przyjmowane są w godzinach urzędowania delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie do dnia 22 lutego 2024 r.

 

INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ WYBORCÓW, KTÓRZY NAJPÓŹNIEJ W DNIU GŁOSOWANIA UKOŃCZĄ 60 LAT

 

BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA

 

KOMISARZ WYBORCZY

 

WOJEWODA MAZOWIECKI

pdfZarządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy2 MB

 

MARASZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

pdfObwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Warszawie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 1.04 MB

 

PREZES RADY MINISTRÓW

pdfRozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast313.35 KB

Udostępnij na: