pdfWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat Burmistrz Miasta Milanówka w 2021 roku udzielił ulg w spłacie zobowiązań w zakresie odroczenia płatności, kwota ulgi powyżej 500,00 zł114.15 KB

pdfWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2021 r. Burmistrz Miasta Milanówka udzielił pomocy publicznej126.24 KB 

pdfWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat Burmistrz Miasta Milanówka w 2021 roku udzielił ulg w spłacie zobowiązań w zakresie rozłożenia na raty płatności, kwota ulgi łącznie powyżej 500,00 zł 122.93 KB

pdfWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat Burmistrz Miasta Milanówka w 2021 roku udzielił ulg w spłacie zobowiązań w zakresie umorzenia, kwota ulgi łącznie powyżej 500,00 zł 128.92 KB

Udostępnij na: