herb Miasta Milanówka

Burmistrz Miasta Milanówka ogłosił nabór kandydatów do Rady Seniorów Miasta Milanówka na kadencję 2023-2028. Do 10 marca 2023 r., organizacje pozarządowe działające na rzecz lub zrzeszające seniorów oraz grupy seniorów zamieszkałych na terenie Miasta, mogą zgłaszać swoich kandydatów.

Zgodnie ze Statutem Rady Seniorów Miasta Milanówka, każda organizacja pozarządowa może zgłosić do 2 kandydatów do Rady, a każdy senior będący mieszkańcem Milanówka może udzielić poparcia nie więcej niż jednemu kandydatowi. 

Rada Seniorów będzie liczyła od 6 do 10 członków, a jej kadencja potrwa 5 lata. Głównym celem Rady jest poprawa jakości życia seniorów we wszystkich obszarach i dziedzinach dotyczących seniorów, w zakresie wspierania planowania i realizacji polityki senioralnej oraz pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych zamieszkałych na terenie Miasta Milanówka. Rada wspiera działania podejmowane na rzecz seniorów poprzez działania o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym.

Formularze zgłoszeniowe i listy poparcia wraz z pisemnymi oświadczeniami kandydata
o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy składać w Urzędzie Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45.

Formularze oraz obowiązkowe oświadczenia dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie www.milanowek.pl.


Zgłoszenia do Rady Seniorów:

 

Udostępnij na: