Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w prowadzonych przez Gminę Milanówek przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianach o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1985), począwszy od roku 2017, dzieci sześcioletnie uczęszczające do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostaną objęte subwencją oświatową. Jednocześnie, nowelizacja znosi możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 6 lat.

Na podstawie zmienionego art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579) rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

  • forma konsultacji: pisemna
  • termin konsultacji: od 11 do 17 stycznia 2017 r. do godz.15:00
  • komórka odpowiedzialna: Referat Oświaty Urzędu Miasta Milanówka
  • osoba do kontaktu: Katarzyna Wąsińska-Jano, tel. 22 758 30 61 wew. 185, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt uchwały zostanie przesłany drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym oraz udostępniony będzie w wersji papierowej - w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Spacerowej 4. Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt może zostać przesłany w formie papierowej drogą pocztową.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, których działalność statutowa dotyczy projektu w/w uchwały oraz Mieszkańców Milanówka do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 11 do 17 stycznia 2017 r. do godz. 15:00 za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska

Pliki do pobrania:

Udostępnij na: