Herb Miasta MilanówkaBurmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Milanówek w roku szkolnym 2019/2020.

Podjęcie tej uchwały jest związane ze zmianą przepisów, które weszły  w życie z dniem 3 grudnia 2019 r., poprzez dodanie art.39a ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.). Przepis ten ma na celu określenie jednolitych kryteriów ustalania kosztów przejazdu dziecka i opiekuna do placówek oświatowych. Zgodnie z ww. art. zwrot rodzicom kosztów przewozu dziecka odbywa się na podstawie wzoru. Jedną ze zmiennych, które w nim występują jest średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu. Uśrednioną cenę jednostki paliwa właściwego dla danego pojazdu, która została zaproponowana w niniejszej uchwale na rok szkolny 2019/2020 w gminie Milanówek, wyliczono na podstawie informacji z badania rynku o cenach paliw.

forma konsultacji: pisemna
termin konsultacji: od 17 do 23 stycznia 2020 r. do godz. 10:00
komórka odpowiedzialna: Referat Oświaty Urzędu Miasta Milanówka
osoba do kontaktu: Bożena Ciesielka, tel. 22 758 30 61 wew. 116, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt uchwały zostanie przesłany drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym oraz udostępniony będzie w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45. Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt uchwały może zostać przesłany w formie papierowej drogą pocztową.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, których działalność statutowa dotyczy projektu w/w uchwały do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 17 do 23 stycznia 2020 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Burmistrz Miasta Milanówka
Piotr Remiszewski


Pliki do pobrania:

Udostępnij na: