Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Milanówek.

Powyższy projekt uchwały Rady Miasta Milanówka podyktowany został koniecznością rozszerzenia katalogu podmiotów, którym gmina będzie udzielać dotacji, a także dostosowaniem dotychczasowej uchwały do znowelizowanej ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 157 ze zm.). Ustawodawca w nowelizacji wprowadził przepis uprawniający radę gminy do skategoryzowania dzieci, w związku z tym proponuje się zmienić zasady przyznawania dotacji i udzielać ją tylko na dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie rozliczają podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Milanówka. Ponadto w uchwale zaproponowano nowe stawki dotacji dla poprzedniego katalogu podmiotów, którym gmina udziela dotację wraz z jego rozszerzeniem o dziennych opiekunów.

forma konsultacji: pisemna
termin konsultacji: od 19 do 26 stycznia 2018 r. do godz. 14:00
komórka odpowiedzialna: Referat Oświaty Urzędu Miasta Milanówka
osoba do kontaktu: Katarzyna Wąsińska-Jano, tel. 22 758 30 61 wew. 185, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt uchwały zostanie przesłany drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym oraz udostępniony będzie w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45. Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt uchwały może zostać przesłany w formie papierowej drogą pocztową.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, których działalność statutowa dotyczy projektu w/w uchwały oraz Mieszkańców Milanówka do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 19 do 26 stycznia 2018 r. do godz. 14:00 za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska

Pliki do pobrania:

Udostępnij na: