pdfOdpowiedź na pytanie banku z dn. 05.08.2020 r.199.64 KB

pdfOdpowiedź na pytanie banku z dn. 05.08.2020 r.197.06 KB

pdfOdpowiedź na pytanie banku z dn. 05.08.2020 r.200.46 KB

pdfOdpowiedź na pytanie banku z dn. 04.08.2020 r.197.01 KB

pdfOdpowiedź na pytanie banku z dn. 03.08.2020 r.151.14 KB

pdfOdpowiedź na pytanie z banku z dn. 30.07.2020 r.201.7 KB

pdfOdpowiedź na pytanie banku z dn. 29.07.2020 r.106.63 KB

pdfUchwała nr Wa.308.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 lipca 2020 r.: w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji przez Miasto Milanówek w kwocie 11.860.000.00 zł3.47 MB


pdfUchwała nr 250/XXIX/20 RMM z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2020-2029795.99 KB

pdfUchwała nr 251/XXIX/20 RMM z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok1.62 MB

pdfUchwała nr 252/XXIX/20 RMM z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu224.14 KB

pdfUchwała nr Wa.463.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie: wydania opinii o przedłużonym przez Burmistrza Miasta Milanówka projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2029705.37 KB

pdfUchwała nr Wa.646.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2019 r. w sprawie: 1. opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Milanówka projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok, 2. opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2020 rok790.93 KB

pdfUchwała nr Wa.138.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Milanówka sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Milanówka za 2018 rok1.59 MB

pdfUchwała nr Wa.181.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2020 r.: w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Milanówka sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Milanówka za 2019 rok494.32 KB

pdfUdziały i akcje w spółkach Gminy Milanówek, stan na 31.12.2019 r.207.87 KB

pdfKwoty zaangażowania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji, stan na 30.06.2020 r.209.64 KB

pdfZawiadomienie o wyborze oferty329.87 KB


2017

pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31.12.2017 r.1.06 MB

pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31.12.2017 r.1.52 MB

pdfRb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku359.55 KB

pdfRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017270.72 KB

pdfRb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku98.54 KB


2018

pdfRb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku357.61 KB

pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 20181.06 MB

pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 20181.56 MB

pdfRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018296.08 KB

pdfRb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku97.85 KB


 2019

pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 20191.11 MB

 pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 20191.56 MB

pdfRb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku358.5 KB

pdfRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019298.37 KB

pdfRb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku99.06 KB


2020

pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 20201013.4 KB

pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 20201.58 MB

pdfRb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku357.85 KB

pdfRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020254.28 KB

pdfRb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku94.51 KB

pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 20201.03 MB

pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 20201.61 MB

pdfRb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku356.43 KB

pdfRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020256.06 KB

pdfRb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku95.91 KB


 Budżet Miasta Milanówka na rok 2020

pdfStrona tytułowa75.71 KB

pdfUchwała budżetowa na rok 2020 Miasta Milanówka nr 169/XV/19 z dnia 30 grudnia 2019190.45 KB


  Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2019 rok

pdfStrona tytułowa82.06 KB

pdfSprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2019 rok369.3 KB

pdfSprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2019 rok649 KB

pdfSprawozdanie z wykonania planu dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2019 rok151.58 KB

pdfSprawozdanie z wykonania planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2019 rok204.58 KB

pdfSprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu miasta za 2019 rok129.47 KB

pdfSprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2019179.37 KB

pdfRealizacja przedsięwzięć wieloletnich657.63 KB

pdfZmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków w 2019 roku, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych159.3 KB

pdfWykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2019 r.134.64 KB

pdfSprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2019 rok130.42 KB

pdfPodsumowanie203.83 KB

pdfDochody za 2019 rok166.63 KB

pdfRealizacja dochodów budżetowych za 2019 rok642.68 KB

pdfWykonanie Planu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku za 2019 rok.248.76 KB

pdfWykonanie Planu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku za 2019 rok.3 MB


 Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2018 rok 

pdfStrona tytułowa82.2 KB

pdfSprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2018 rok361.87 KB

pdfSprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2018 rok633.23 KB

pdfSprawozdanie z wykonania planu dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2018 rok148.71 KB

pdfSprawozdanie z wykonania planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2018 rok197.53 KB

pdfSprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu miasta za 2018 rok130.12 KB

pdfSprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2018 r190.62 KB

pdfRealizacja przedsięwzięć wieloletnich766.51 KB

pdfZmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków w 2018 roku, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych146.56 KB

pdfWykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2018 r.134.31 KB

pdfSprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2018 rok132.21 KB

pdfWykonanie planu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za 2018 rok124.84 KB

pdfDochody za 2018 rok166.24 KB

pdfPodsumowanie153.64 KB

pdfRealizacja dochodów budżetowych za rok 2018636.94 KB

 

Udostępnij na: