Poniżej przedstawiamy zestawienie oświadczeń majątkowych osób, które są zobligowane do ich złożenia zgodnie z art. 24h ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: „Radni, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym”.

Urząd Miasta Milanówka

 1. pdfMałgorzata Beta - podinspektor w Referacie Budżetowo-Finansowym
 2. pdfMaciej Jastrzębski - Sekretarz Miasta
 3. pdfMaciej Jastrzębski - Sekretarz Miasta (zakończenie)
 4. pdfWiesława Kwiatkowska - Burmistrz Miasta Milanówka
 5. pdfDanuta Ewa Markowska - Inspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego
 6. pdfEmilia Misiak - kierownik Referatu Ochrony Środowiska
 7. pdfBożena Sehn - skarbnik w Urzędzie Miasta Milanówka
 8. pdfJoanna Sabina Sierpińska - kierownik Referatu Technicznej Obsługi Miasta
 9. pdfAdriana Urszula Siłka-Lesiakowska - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
 10. pdfGrażyna Stasiuk - zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
 11. pdfŁukasz Stępień - Zastępca Burmistrza
 12. pdfEwa Szelachowska - Inspektor w Referacie Budżetowo-Finansowym
 13. pdfKatarzyna Wąsińska-Jano - kierownik Referatu Oświaty
 14. pdfAnna Fabisiak - Sekretarz Miasta (rozpoczęcie)

Jednostki Miasta

 1. pdfElżbieta Abramczuk-Kalinowska - zastępca dyrektora Milanowskiego Centrum Kultury
 2. pdfElżbieta Abramczuk-Kalinowska - zastępca dyrektora Milanowskiego Centrum Kultury (zakończenie)
 3. pdfElżbieta Abramczuk-Kalinowska - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej (rozpoczęcie)
 4. pdfElżbieta Bielawska - kierownik Sekcji Świadczeń OPS
 5. pdfSebastian Maksymilian Budziszewski - Prezes Zarządu Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
 6. pdfKrzysztof Filipiak - dyrektor Zespołu Szkół Gminnych nr 3
 7. pdfMarianna Frej - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
 8. pdfGrażyna Dorota Kolatorska - zastępca kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
 9. pdfKrystyna Kott - kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
 10. pdfAneta Majak - dyrektor Milanowskiego Centrum Kultury
 11. pdfDorota Malarska - dyrektor Przedszkola nr 1
 12. pdfBohdan Okniński - komendant Straży Miejskiej w Milanówku
 13. pdfJoanna Pałuba - dyrektor ZGKiM
 14. pdfEwelina Pawłowska - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
 15. pdfEwelina Pawłowska - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej (zakończenie)
 16. pdfAnna Sawwidis - dyrektor Zespołu Szkół Gminnych nr 1
 17. pdfJolanta Mądrzejewska - prezes Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (rozpoczęcie)
 18. pdfElżbieta Ciesielska - kierownik OPS (zakończenie)
 19. pdfEdyta Sawicka-Domasiewicz - dyrektor ZSG nr 1 (zakończenie)

Zobacz również:

Udostępnij na: