Poniżej przedstawiamy zestawienie oświadczeń majątkowych osób, które są zobligowane do ich złożenia zgodnie z art. 24h ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: „Radni, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym”.

Urząd Miasta Milanówka

  1. pdfPiotr Remiszewski - Burmistrz Miasta Milanówka2.07 MB
  2. pdfRyszard Raban - Zastępca Burmistrza198.85 KB
  3. pdfPiotr Iwicki - Sekretarz Miasta 165.3 KB
  4. pdfBożena Sehn - Skarbnik Miasta3.79 MB
  5. pdfMałgorzata Beta - Inspektor w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych3.36 MB
  6. pdfMarta Buczyńska - Podinspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego225.91 KB
  7. pdfTomasz Hajdus - Kierownik w Referacie Technicznej Obsługi Miasta237.2 KB
  8. pdfKrzysztof Jarosz - Kierownik w Referacie Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta230.33 KB
  9. pdfMagdalena Majchrzyk - Podinspektor w Referacie Organizacyjnym203.6 KB
  10. pdfAdriana Siłka-Lesiakowska, Kierownik w Urzędzie Stanu Cywilnego215.61 KB
  11. pdfJustyna Sobieraj - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 181.11 KB
  12. pdfJustyna Zasadowska - Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych269.88 KB

Jednostki Miasta

  1. pdfElżbieta Mission - p.o. Prezesa Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (zakończenie)2.94 MB
  2. pdfElżbieta Mission - p.o. Prezesa Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji231.8 KB
  3. pdfPiotr Ambroziak - Prezes Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (rozpoczęcie)2.2 MB
  4. pdfPiotr Ambroziak - Prezes Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji185.92 KB
  5. pdfDorota Mońko - Dyrektor Żłobka Publicznego (rozpoczęcie)3.26 MB
  6. pdfSebastian Litewnicki - p.o. Komendanta Straży Miejskiej (rozpoczęcie)1.89 MB
  7. pdfSebastian Litewnicki - p.o. Komendanta Straży Miejskiej (zakończenie)1.97 MB
  8. pdfRobert Skirski - Komendant Straży Miejskiej (rozpoczęcie)228.51 KB
  9. pdfElżbieta Abramczuk-Kalinowska - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 3.02 MB
  10. pdfElżbieta Bielawska - Kierownik Sekcji Świadczek Ośrodka Pomocy Społecznej238.64 KB
  11. pdfMarianna Frej – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23.84 MB
  12. pdfGrażyna Kolatorska – Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej264.69 KB
  13. pdfGrażyna Kolatorska - Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej (zakończenie)3.08 MB
  14. pdfKrystyna Kott – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej1.99 MB
  15. pdfIzabela Koźbiał - Komendant Straży Miejskiej (zakończenie) 230.75 KB
  16. pdfAneta Majak – Dyrektor Milanowskiego Centrum Kultury3.08 MB
  17. pdfDorota Malarska – Dyrektor Przedszkola nr 13.35 MB
  18. pdfJoanna Oknińska – Dyrektor ZGKiM207.08 KB
  19. pdfAnna Sawwidis – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1169.29 KB
  20. pdfJoanna Staszkiewicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3187.64 KB
  21. pdfGrażyna Kolatorska - Kierownik Zespołu Pracy Socjalnej3.02 MB

 

Zobacz więcej:

Udostępnij na: