Herb Rada Miasta Milanówka

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu LXXVI Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 15 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 16.00 w trybie stacjonarnym, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie LXXVI Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Milanówka na 2023 rok:
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami;
  2. przedstawienie opinii stałych Komisji Rady;
  3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu;
  4. przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Rady;
  5. dyskusja nad proponowanymi poprawkami i ich przegłosowanie;
  6. głosowanie budżetu Miasta Milanówka na 2023 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2023–2045.
 5. Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji.
 6. Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z prac między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miasta Milanówka.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie LXXVI Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka

Piotr Napłoszek


Zobacz również

LXXVI Sesja Rady Miasta Milanówka – Budżet i Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2023 rok – projekty uchwał

Udostępnij na: