Herb Rada Miasta Milanówka

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu LXXIV Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 3 listopada 2022 r. (czwartek) o godz. 18.00 w trybie on-line,
na platformie ZOOM.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta.
  3. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka

Piotr Napłoszek


Zobacz również:

LXXIV Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

Udostępnij na: