Herb Rada Miasta Milanówka

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu LXXI Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 30 września 2022 r. (piątek) o godz. 17.00 w trybie on-line, na platformie ZOOM.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Milanówka na 2022 r.;
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata
    2022–2040.
  4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka

Piotr Napłoszek


Zobacz również

LXXI Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

Udostępnij na: