Herb Rada Miasta Milanówka

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu LIX Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 31 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 18.00 w trybie stacjonarnym, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie LIX Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu miasta Milanówka na 2022 r. (upoważnienia)
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2022-2040;
  3. zmian budżetu miasta Milanówka na 2022 r. ;
  4. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Milanówka w 2022 r.
 4. Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z prac między sesjami.
 8. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z wykonania uchwał Rady Miasta Milanówka.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie LIX Sesji Rady Miasta Milanówka.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Milanówka

Jolanta Nowakowska


Zobacz również: 

LIX Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

Udostępnij na: