Herb Rada Miasta Milanówka

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu nadzwyczajnej LVIII Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 17 marca 2022 r. (czwartek) o godz. 18.00 w trybie on-line na platformie ZOOMSesja Rady Miasta Milanówka będzie transmitowana równolegle na kanale YouTube Milanówek Miasto-Ogród oraz na portalu Esesja.tv

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie LVIII Sesji Rady Miasta Milanówka.
  2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
  3. Przedstawienie sytuacji finansowo-ekonomicznej Gminy Milanówek oraz działań podjętych przez Burmistrza Miasta Milanówka w związku z napływem uchodźców z objętej działaniami wojennymi Ukrainy.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie LVIII Sesji Rady Miasta Milanówka.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Milanówka

Jolanta Nowakowska


Zobacz również:

LVIII Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

Udostępnij na: