Herb Rada Miasta Milanówka

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu LII Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 6 grudnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w trybie on-line na kanale YouTube Milanówek Miasto-Ogród.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie LII Sesji Rady Miasta Milanówka i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2021-2036.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Milanówka na 2021 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Milanówka.
  8. Zakończenie LII Sesji Rady Miasta Milanówka.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Milanówka

Jolanta Nowakowska


Zobacz również:

LII Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

Udostępnij na: