herb rmm

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu LI Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 24 listopada 2021 r. (środa) o godz. 16.00 w trybie on-line na kanale YouTube Milanówek Miasto-Ogród.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie LI Sesji Rady Miasta Milanówka.
  2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu OSP.
  4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań.
  5. Sprawy różne.
  6. Zakończenie LI Sesji Rady Miasta Milanówka.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Milanówka

Jolanta Nowakowska


Zobacz również:

LI Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

Udostępnij na: