pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 83/50, 83/58, 83/78 obręb 05-03, położonych w Milanówku przy ul. Myśliwieckiej346.16 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 134 obręb 05-03, położoną w Milanówku przy ul. Żurawiej345.5 KB

pdfUchwała w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 r.217.34 KB

pdfUchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2023 - 2045102.95 KB

pdfUchwała w sprawie: zmian budżetu miasta na 2023 rok130.47 KB

pdfAutopoprawka nr 1 z dnia 22 września 2023 roku do projektu URM w sprawie zmian w budżecie 2023 roku213.79 KB

pdfUchwała w sprawie: ustalania wysokości opłaty rezerwacyjnej na Targowisku Miejskim w Milanówku267.66 KB

Udostępnij na: