herb rmmInformuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Kultury Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 23 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 13.00, w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad;
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
  3. Podsumowanie wizyty w Welzheim – Miasta Partnerskiego Milanówka, w dniach 6-9 października 2017 r.
  4. Informacja dotycząca projektów i inicjatyw w zakresie kultury i edukacji w Milanowskim Centrum Kultury i w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
  5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Kultury

Włodzimierz Starościak

AKTUALIZACJA!

Przewodniczący Komisji Kultury uprzejmie informuję, że ze względu na pogrzeb Pana Romualda Tesarowicza Komisja została odwołana.

Udostępnij na: