herb rmm

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 30 listopada 2023r. (czwartek) o godz. 17.30, w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opinia Komisji w sprawie projektu wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Milanówek na lata 2024-2028.
  3. Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2024-2039.
  4. Opinia Komisji dotycząca uchwały budżetowej Miasta Milanówka na 2024 rok.
  5. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

Budżetu i Inwestycji

Jolanta Nowakowska

 

 

Udostępnij na: