herb rmm

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Milanówka, prosi o wzięcie udziału w posiedzeniu ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 14 listopada 2023 r. (wtorek) o godz. 16:00, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji:a) wniosek mieszkańców z dnia 23.10.2023 r. (zarejestrowany pod numerem 11048.2023)
    w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Grudowskiej, Zawąskiej i Długiej;b) skarga Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z dnia 20.10.2023 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 23.10.2023 r. zarejestrowana pod numerem 11070.2023) na bezczynność w realizacji zadania własnego Gminy Milanówek w spr. przedstawienia analizy zagrożeń dot. bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, sportu etc. w odniesieniu do niewyznaczonych obszarów wodnych;c) skarga Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 3.11.2023 r. na działania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka podczas kontroli w Referacie Promocji Miasta.
  3. Pismo Wojewody Mazowieckiego dot. podjęcia uchwały/stanowiska w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Renata Pawłowska

 

 

Udostępnij na: