herb rmm

 

 

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 8 listopada  (środa) o godz. 18:00, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka  przy ul. Kościuszki 45. 

 

 

Porządek obrad Komisji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja dotycząca działania spółki MPWiK Sp. z o.o.:
 3. a) wyników ekonomicznych spółki za I półrocze 2023 r.;
 4. b) stanu prac nad wieloletnim planem inwestycyjnym spółki;
 5. c) realizowanych inwestycji poza wieloletnim planem inwestycyjnym, w tym kosztów ich realizacji;
 6. d) poziomu realizacji poprzedniego wieloletniego planu inwestycyjnego spółki;
 7. e) wniosku spółki o zmianę taryf;
 8. f) realizacji obowiązku corocznego przeglądu hydrantów na sieci wodociągowej;
 9. g) wymiany liczników dla mieszkańców;
 10. h) stanu realizacji elektronicznej ewidencji majątku zarządzanego przez spółkę;
 11. i) poziomu zaangażowania finansowego i rzeczowego spółki przy budowie strażnicy OSP, w tym kosztów powstałych opóźnień.
 12. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego  i Ochrony Środowiska

Jaromir Chojecki

Udostępnij na: