herb rmm

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 18 października 2023 r. (środa) o godz. 17:30, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka  przy ul. Kościuszki 45. 

Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie:
    a) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 71/6, 71/9 obręb 05-05, położonych w Milanówku przy ul. Dalekiej;
    b) przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Miasta Milanówka;
    c) uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milanówek.
  3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego  i Ochrony Środowiska

Jaromir Chojecki

Udostępnij na: