herb Rada Miasta Milanówka

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2023 r. (czwartek) o godz. 17.30w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwał w sprawie:
    1. zmian budżetu miasta na 2023r.;
    2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2023-2045;
    3. emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
  3. Prezentacja dot. rewitalizacji willi „Waleria” w Milanówku.
  4. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji

Jolanta Nowakowska


Zobacz również:

LXXXIX Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

Udostępnij na: