herb rmm

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu
18 lipca 2023 r. (wtorek) o godz. 17:00, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka  przy ul. Kościuszki 45. 

Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Pewna”.
  3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego  i Ochrony Środowiska

Jaromir Chojecki

Udostępnij na: