herb rmm

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 6 lipca 2023 r. (czwartek) o godz. 17.30w budynku B Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu miasta Milanówka na 2023 r.;
  2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2023-2045;
  3. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 1 obr. 07-05, położonej w Milanówku przy ul. Kazimierzowskiej;
  4. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 78 obr. 06-18, położonej w Milanówku przy ul. Łąkowej;
  5. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej część działki nr 69/3 obr. 05-05, położonej w Milanówku przy ul. Barwnej, w trybie bezprzetargowym.
 3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji

Jolanta Nowakowska


Zobacz również

LXXXVIII Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

Udostępnij na: