herb rmm

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2023 r. (czwartek) o godz.18:30, w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.


Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwał w sprawie:
    1. zmian budżetu miasta Milanówka na 2023 r.;
    2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2023-2045;
    3. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 129 obr. 06-04, położonej w Milanówku przy ul. Królewskiej, w trybie bezprzetargowym.
  3. Opinia Komisji dotycząca wykonania budżetu za 2022 rok.
  4. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisj Budżetu i Inwestycji

Jolanta Nowakowska

Udostępnij na: