herb rmm

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Milanówka, prosi o wzięcie udziału w posiedzeniu ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 15 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz. 17:00, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji mieszkańców:
  3. a) wniosek Szkoły Podstawowej nr 1 i UKS MTE Milanówek z dnia 12.04.2023 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 19.04.2023 r. zarejestrowany pod numerem 4095.2023) dot. rozbudowy infrastruktury sportowej w Milanówku polegającej na wybudowaniu bieżni lekkoatletycznej i towarzyszących urządzeń w CSiR Grudów;
  4. b) wniosek Stowarzyszenia Na Rzecz Miast- Ogrodów z dnia 8.05.2023 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 8.05.2023 r. zarejestrowana pod numerem 4678.2023) dot. likwidacji drewnianych paneli umieszczonych pod dębem – pomnikiem przyrody (róg ul. Warszawskiej i ul. Piłsudskiego).

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  
Renata Pawłowska

Udostępnij na: