herb Rada Miasta Milanówka

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 11 maja 2023 r (czwartek) o godz.18.00, w trybie stacjonarnym, w budynku B Urzędu Miasta Milanówka  przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opinia Komisji dotycząca projektuuchwał w sprawie:
    1. zmian budżetu miasta Milanówka na 2023 r.;
    2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2023-2045.
  3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji

Jolanta Nowakowska 


Zobacz również

LXXXIV Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

Udostępnij na: