herb Rada Miasta

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Milanówka, prosi o wzięcie udziału w posiedzeniu ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2023 r. (wtorek) o godz. 17:30, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji mieszkańców:
  1. wniosek Pana (…) z dnia 14.03.2023 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 14.03.2023 r. zarejestrowany pod numerem 2819.2023) dot. przyznania odszkodowania i naprawy poczynionych szkód w mieszkaniu przy ul. Zachodniej 18 w Milanówku;
  2. wniosek Pana (…) z dnia 27.02.2023 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 27.02.2023 r. zarejestrowany pod numerem 2266.2023) remontów  sieci wodno-kanalizacyjnej i budowy chodnika w ul. Staszica w Milanówku;
  3. skarga Pani (…) z dnia 21.02.2023 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 21.02.2023 r. zarejestrowana pod numerem 2105.2023) dot. naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami;
  4. skarga Stowarzyszenia Na Rzecz Miast- Ogrodów z dnia 14.03.2023 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 14.03.2023 r. zarejestrowana pod numerem 2828.2023) dot. nielegalnej wycinki podszytu i młodych drzew na terenie zabytku i zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Turczynek w Milanówku w dniach 6 i 7 marca 2023 r.;
  5. petycja Pani (…) z dnia 26.03.2023 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 27.03.2023 r. zarejestrowana pod numerem 3293.2023) w sprawie przystąpienia do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Renata Pawłowska

Udostępnij na: