Herb Rada Miasta Milanówka

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Milanówka, prosi o wzięcie udziału w posiedzeniu ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 13 marca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 17:30,
w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji mieszkańców:a)
  1. skarga Stowarzyszenia Kupcy Milanowscy z dnia 29.12.2022 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 28.12.2022 r. zarejestrowana pod numerem 12.2022) na działanie Burmistrza Miasta Milanówka w sprawie Targowiska Miejskiego;
  2. skarga Stowarzyszenia Na Rzecz Miast-Ogrodów z dnia 2.01.2023 r. (data wpływu do Biura Rady Miasta dnia 17.02.2023 r. zarejestrowana pod numerem 9116.2023) dot. działań Rady Miasta Milanówka;
  3. skarga Pani (…) z dnia 21.02.2023 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 21.02.2023 r. zarejestrowana pod numerem 2105.2023) dot. naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami;
  4. wniosek Pana (…) z dnia 27.02.2023 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 27.02.2023 r. zarejestrowany pod numerem 2266.2023) dot. remontów sieci wodno-kanalizacyjnej i budowy chodnika w ul. Staszica w Milanówku;
  5. petycja mieszkańców miasta Milanówka z dnia 19.12.2022 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 20.12.2022 r. zarejestrowana pod numerem 2.2022) w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych na terenie miasta Milanówka.

Z poważaniem,

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
  

 Renata Pawłowska

Udostępnij na: