Herb Rady Miasta MilanówkaPrzewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji, które odbędzie się on-line w dniu 28 maja 2020 r. (czwartek) o godz. 15:00.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie:
    1. podjęcia współdziałania z Powiatem Grodziskim przy projektowaniu i budowie czterech rond w ciągu dróg powiatowych Piłsudskiego, Dębowej, Smoleńskiego, Kościelnej i Kościuszki;
    2. zawarcia przez Gminę Milanówek porozumienia dotyczącego współpracy przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewskiej z ul. Brwinowską wraz z budową sygnalizacji świetlnej”.
  3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji
Jolanta Nowakowska


Zobacz również:

Udostępnij na: