Herb Rady Miasta MilanówkaPrzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się w dniu 18 maja 2020 r. (poniedziałek) o godz. 18:30 w trybie on-line na kanale YouTube Milanówek Miasto-Ogród.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie skargi Pana(…) z dnia 5.02.2020 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 12.02.2020 r. zarejestrowana pod numerem 01652.2020) na zaniechanie realizacji obowiązków uczestnictwa burmistrza Piotra Remiszewskiego w sesjach Rady Miasta Milanówka.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Piotr Napłoszek

Udostępnij na: