Herb Rady Miasta MilanówkaPrzewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji, które odbędzie się on-line w dniu 14 maja 2020 r. czwartek, godz. 16:00.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie:
    1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2020-2029;
    2. zmian budżetu miast na 2020 rok;
  3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji
Jolanta Nowakowska


Zobacz również:

Udostępnij na: