Herb Rady Miasta MilanówkaPrzewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji, które odbędzie się on-line w dniu 30 kwietnia 2020 r. (czwartek) o godz. 16:00.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie:
  1. budżetu miasta Milanówka na 2020 rok (Projekt nr 1);
  2. budżetu miasta Milanówka na 2020 rok (Projekt nr 2);
  3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2020–2029;
  4. zmieniająca Uchwałę nr 129/XVII/16 w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
  5. zmieniająca Uchwałę nr 395/XLIII/18 w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji
Jolanta Nowakowska


Zobacz również:

Udostępnij na: