Herb Rady Miasta MilanówkaPrzewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, które odbędzie się w dniu 24 kwietnia (piątek) 2020 r. o godz. 14:00, w trybie on-line na kanale YouTube Milanówek Miasto-Ogród.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie:
    1. przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku za 2019 rok;
    2. przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2020 na terenie Miasta Milanówka;
    3. przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Milanówek na lata 2016-2020 za rok 2019.
  3. Opinia Komisji dotycząca pisma z dnia 21.04.2020 r. (zarejestrowanego w Urzędzie Miasta Milanówka pod numerem 03730.2020) Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Milanówku w sprawie podjęcia uchwały Rady Miasta Milanówka dotyczącej graniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych tj. do godziny 22:00 do godziny 6:00 na terenie całego miasta.
  4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej
Hubert Jarek


Zobacz również:

Udostępnij na: