Herb Rady Miasta MilanówkaPrzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 2 marca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w budynku “B” Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie skarg i wniosków mieszkańców:
    1. skarga Pana(…) z dnia 17.12.2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 20.01.2020 r. zarejestrowana pod numerem 00690.2020) przesłana za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego przy piśmie numer WI-III.1410.1.2020 z dnia 16.01.2020 r. na działalność Burmistrza Miasta Milanówka dotycząca nienależytego wykonywania powierzonych zadań;
    2. skarga Pana (…) z dnia 04.11.2019 r. (data wypływu do Urzędu Miasta 04.11.2019 r. zarejestrowana pod numerem 12900.2019) na działalność Burmistrza Miasta Milanówka dotycząca ulicy Bocianiej;
    3. wniosek Stowarzyszenia Pamięci Rodzinnej (…) z dnia 07.01.2020 r. (data wypływu do Urzędu Miasta 07.01.2020 r. zarejestrowany pod numerem 00121.2019) w sprawie trwałego upamiętnienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Milanówku;
  3. Rozpatrzenie petycji Pani (…) z dnia 29.11.2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta 02.12.2019 r. zarejestrowanej pod numerem 14184.2019) w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Piotr Napłoszek

Udostępnij na: